• 503
  • 504
  • 685

NetwerkPlus  is er voor u, als u vragen heeft over ondersteuning voor u zelf, voor uw partner of voor iemand uit uw naaste omgeving.

 

NetwerkPlus Support
is er voor u bij vragen als gevolg van ziekte of een andere beperking, door ouderdom gerelateerde vragen of wanneer er sprake is van een proces rond dementie / Alzheimer.

We hebben aandacht voor u als persoon, voor uw mantelzorger en voor uw  naaste omgeving bij het bieden van “hulp die past”.

NetwerkPlus – support heeft medewerkers met ervaring op het gebied van thuisondersteuning, dagbesteding en huishoudelijke hulp.

De ondersteuning  kan worden vergoed vanuit een beschikking via de Gemeente of vanuit een Persoonsgebonden Budget.

 

NetwerkPlus – extra gaat nog een stapje verder:

Als u dreigt vast te lopen of bent vastgelopen in uw leef- of werkomgeving kunt u deelnemen aan systemische groepsbijeenkomsten , waarin u gestimuleerd wordt om in uw specifieke geval te ontdekken:

“Hoe zet ik mijn kwaliteiten (opnieuw) neer, in wisselwerking met mijn leef- en/of werkomgeving”

NetwerkPlus Extra heeft medewerkers die zijn gecertificeerd als psycho sociaal therapeut en/of als systemisch therapeut.

Deelname aan de bijeenkomsten  kan worden vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgpakket.

.

 

kijk hier wat NetwerkPlus Support  is en doet:

 

unikwplk